Om Lotc

Cecilia Dahlbom

Arbets-och organisationspsykolog

utbildad i London 1979-1986.

Cecilia har drygt tjugo års erfarenhet som konsult till företag inom både privat och offentlig sektor. Hon har arbetat med arbetslagsutveckling, chefscoaching, rekrytering, organisationsförändringar, utbildningar, verksamhetskartläggningar och olika insatser relaterade till den aktuella utmattningsdepressionsproblematiken. Hennes arbete präglas av ett seriöst och kvalificerat förhållningssätt med en kognitiv bas.

Företagsanpassade lösningar för effektivare samverkan