Utbildningar

 Programupplägg och metodik

LOTC arbetar med upplevelse- och problembaserad inlärning som pedagogisk plattform. Det innebär att man varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment och med grupprelaterade övningar.

I viss utbildningsverksamhet arbetar LOTC med ett nätverk av skickliga pedagoger som alla har egen dokumenterad erfarenhet av projektarbete och ledarskap och som delar värderingar och syn på pedagogik.

Pedagogens uppgift är att vara entusiasmerande och kunna se varje enskild deltagares möjligheter i utbildningen. I utbildningarna integrerar vi deltagarens egna erfarenheter i undervisningen

Vi har ett flertal utbildningar, klicka på pdflänkarna och läs om det som du är intresserad av.

Programupplägg och metodik (PDF-Fil)

Coachande ledarskap (PDF-Fil)

Förändringar (PDF-Fil)

Konflikthantering (PDF-Fil)

Krishantering (PDF-Fil)

Kränkande särbehandling (PDF-Fil)

Stresshantering (PDF-Fil)

Det svåra samtalet (PDF-filer kommer inom kort)

Intervjuteknik (PDF-filer kommer inom kort)

Samtalsmetodik (PDF-filer kommer inom kort)