Rekrytering

 PERSONBEDÖMNINGAR I SAMBAND MED REKRYTERING OCH KARRIÄRRÅDGIVNING.

LOTC kan, tack vare erfarenhet, rätt utbildning och ett noggrant urval av seriöst framtagna instrument, erbjuda kvalificerade personbedömningar genomförda på ett professionellt sätt. Det är betydelsefullt att personer som kommer till LOTC upplever sig respektfullt och positivt bemötta och att de får personlig nytta av bedömningen. Därför läggs stor vikt vid återkopplingen av resultatet både till personen själv såväl som till uppdragsgivaren. Bedömningen görs i tre steg:

Platsannons:

Kjellberg och Möller AB söker en engagerad Medarbetare med ansvar för hyresadministration, bostadsuthyrning, kundkontakter och vissa förvaltaruppgifter. Läs mer här→