Ledningsgruppsutveckling

 LOTC arbetar med ledningsgrupper som vill skapa tydliga, mätbara resultat. Arbetet med ledningen utgår alltid från den verklighet som ledningen har att hantera just nu. Det innebär att utvecklingsinsatserna leder till resultat som direkt kan omsättas i verksamheten.

För många ledningsgrupper leder samarbetet till att mindre tid ägnas åt rapportering och uppföljning av verksamhetens olika funktioner och mer åt att leda och utveckla verksamheten som helhet.

Arbetet sker i tre faser:

Steg 1 – Kundanpassning

LOTC inleder alla ledningsutvecklingsinsatser med att tillsammans med ledningsgruppens chef, vanligtvis VD, komma fram till vilka resultat uppdraget ska leda fram till. Med detta som utgångspunkt designas uppdraget.

Steg 2 – Ledningens arbete

I en första sammankomst med ledningen formas gemensamt en konkret målbild av hur ledningens arbete borde bedrivas och vad man vill åstadkomma i fortsättningen.

Steg 3 – Utvecklingsarbete

Konkret utvecklingsarbete (vanligtvis fem till sex tillfällen under 6-12 månader). Vid dessa tillfällen utvecklas ledningens arbete utifrån de identifierade behoven och de egna förutsättningarna. Alltid med fokus på att skapa enastående resultat av ledningens arbete.

Exempel på områden att arbeta med:

Steg 4 – Uppföljning

Tre månader efter avslutat utvecklingsarbete träffas vi igen för att utvärdera effekterna av ledningens utvecklingsarbete.

Nedan finns exempel på utbildningar som kan ingå i utvecklingsprogrammet.
Denna tjänst kan kombineras med individuell chefscoaching.

Coachande ledarskap (PDF-Fil)

Förändringar (PDF-Fil)

Konflikthantering (PDF-Fil)

Krishantering (PDF-Fil)

Kränkande särbehandling (PDF-Fil)

Stresshantering (PDF-Fil)

Det svåra samtalet (PDF-filer kommer inom kort)

Intervjuteknik (PDF-filer kommer inom kort)

Samtalsmetodik (PDF-filer kommer inom kort)