ORGANISATIONSDIAGNOS

 LOTC erbjuder en bedömning/beskrivning av tillståndet i organisationen genom insamling och sammanställning av relevant data och tillgänglig information. Diagnosen belyser styrkor och utvecklingsområden hos organisationen. Dessa kan innefatta exempelvis relationer, informationshantering, struktur och ledarskap. Diagnosen ger en utmärkt grund för fortsatt utvecklingsarbete i organisationen.

Kartläggningen genomförs antingen med intervjuer, enskilt eller i grupp, eller med hjälp av enkäter. Omfattning och genomförande sker enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.